Trommehindedræn til Menières sygdom


Formål

At undersøge effekten af indsættelse af trommehindedræn ved Menières sygdom.

Studiedesign

Randomiseret, blindet, shamkontrolleret studie med 94 patienter udført i privat praksis.

Setting

  • Privatpraktiserende øre, næse, hals-læger i Danmark
  • Skånes Universitetssygehus i Sverige. 

Inklusionskriterier

  • To eller flere spontane episoder af vertigo, varende mellem 20 minutter til 24 timer på de seneste 3 måneder
  • Fluktuerende aurale symptomer (hørepåvirkning, tinnitus eller fyldningsfornemmelse) i det afficerede øre ved mindst et af svimmelhedsanfaldene
  • Ikke bedre forklaret ved anden vestibulær lidelse

Eksklusionskriterier

  • Tidligere trommehindedræn i voksenalderen
  • Bilateral Menières sygdom
  • Anden neurotologisk lidelse
  • Kirurgisk terapi såsom intratympanisk gentamicin eller endolymfatisk sæk-kirurgi


Bemærk: Ethvert medikament, som en patient indtager for Menières sygdom ved inklusion, fortsættes i uændret dosering under hele studieperioden (f.eks. Beta-serc).

Outcomes

Antal svimmelhedsanfald, behov for anfaldsmedicin, treatment failure, subjektiv følelse af svimmelhed, hørenedsættelse, tinnitus og fyldningsfornemmelse i øret. 

Alle oplysninger indhentes via ugentlige spørgeskemaer, som sendes online til patienten udenom privat praksis.

Randomisering

Randomisering foretages af en person, som ikke er involveret i projektet. ØNH-lægen og den randomiseringsansvarlige vil kende interventionen. Alle andre vil være blindet. 

Kontrolbesøg

Kontrolbesøg efter 1, 2 og 3 måneder. Se under fanen “kontrolbesøg”.

Opfølgningstid

24 måneder i alt.

Afvigelser

Hvis drænet er faldet ud ved et kontrolbesøg, da indsættes et nyt dræn. Dette registreres i journalen til senere brug.

Time to treatment failure

Hvis patienten ønsker at udtræde af studiet, kontaktes Casper Grønlund på caslar@regionsjaelland.dk eller på 31 14 78 83, således at vi kan registrere time to treatment failure.


Projektansvarlig

Casper Grønlund Larsen

Læge, ph.d. studerende

Øre, næse, hals og kæbekirurgisk afdeling

Sjællands Universitetshospital

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Loading

da_DKDanish