Kriterier

Inklusionskriterier

Patienter som er 18 år eller ældre med sandsynlig eller sikker unilateral Menières sygdom:

Sandsynlig Menières sygdom

  1. Mindst to spontane episoder af svimmelhed varende fra 20 minutter til 24 timer på de seneste 3 måneder
  2. Fluktuerende aurale symptomer (hørenedsættelse, tinnitus eller fyldningsfornemmelse) i det afficerede øre relateret til et eller flere af svimmelhedsanfaldene
  3. Ikke bedre forklaret ved anden vestibulær lidelse

Bemærk: Det er ikke et krav, at patienten har et verificeret bashøretab på audiogrammet, så længe patienten subjektivt oplever intermitterende hørenedsættelse.

Eksklusionskriterier
  • Tidligere behandling med trommehindedræn i voksenalderen


  • Bilateral Menières sygdom

  • Andre neurootologiske lidelser

  • Intratympanisk gentamicin eller endolymfatisk sæk kirurgi

Bemærk: Ethvert medikament, som en patient indtager for Menières sygdom ved inklusion, fortsættes i uændret dosering under hele studieperioden (f.eks. Beta-serc).


Projektansvarlig

Casper Grønlund Larsen

Læge, ph.d. studerende

Øre, næse, hals og kæbekirurgisk afdeling

Sjællands Universitetshospital

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Loading

da_DKDanish