Kontrolbesøg

Ved kontrolbesøg 1 og 2 udføres:

Tympanometri


Ved kontrolbesøg 3 udføres:

Tympanometri

Tone- og taleaudiometri


Hvis dræn er faldet ud

Hvis det viser sig, at drænet er faldet ud hos patienten, da indsættes et nyt dræn og det noteres i journalen.


Hvis patient ønsker at droppe ud af studiet

Hvis patienten ønsker at droppe ud af studiet, bedes enten patienten selv eller ØNH-lægen skrive til caslar@regionsjaelland.dk med information om dette.

Projektansvarlig

Casper Grønlund Larsen

Læge, ph.d. studerende

Øre, næse, hals og kæbekirurgisk afdeling

Sjællands Universitetshospital

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Loading

da_DKDanish